Ecology Industry Technology

Společnost ECOINTECH, s.r.o. vznikla jako obchodní společnost poskytující technické návrhy, inženýring a dodávky technologických zařízení pro průmyslová odvětví, kde vzniká potřeba snižování prašnosti, snížení emisí v ovzduší a filtrace vzduchu. V oblasti průmyslové filtrace zajišťujeme zpracování komplexních návrhů s využitím vlastních zkušeností za podpory předních evropských výrobců filtrů.

Certifikovaný partner v České republice znamená dosažitelnou technickou podporu v českém jazyce a lokální prodejní podporu při individuálních technických řešeních.
Zobrazit certifikát
Podělíme se s vámi o získané zkušenosti z celého světa do Vašich projektů.
Řešení v kovovýrobě
Seznamte se s výrobky Donaldson Industrial, renomovanou značkou s dlouhodobě fungujícími produkty.
Zařízení Donaldson
ECOINTECH váš dodavatel průmyslových filtračních zařízení s respektem k přírodě a zdravému životnímu prostředí.
Zobrazit certifikát
Poskytujeme servis průmyslových filtrů a zařízení.
Více o servisu

EcoInTech

1

Vize společnosti

Obchodním a společenským cílem firmy ECOINTECH, s.r.o. je poskytovat zákazníkům dlouhodobě udržitelná technická řešení odpovídající požadavkům moderních výrobních procesů.

Zajišťovat takové potřebné služby udržitelnosti technologických zařízení, aby jejich úsporný provoz a údržba odpovídala energetickým nárokům současnosti.

2

Čemu věříme

Věříme, že máme společně vybudovaný respekt k životnímu prostředí a sobě navzájem. Z toho plyne, že chceme být zodpovědnou společností, která svým zákazníkům pomáhá odpovědně pečovat o životní prostředí. Umíme proto přijímat neotřelá řešení, neboť znamenají pro nás určitou výzvu, především v případech kdy standardní postupy nelze uplatnit.

3

S kým spolupracujeme

ECOINTECH, s.r.o. ve spolupráci s BKB Metal, a.s. poskytují služby od přípravy prvotního návrhu ekologických projektů a zhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele technologie redukce emisí v ovzduší přes kompletní realizační projektovou dokumentaci odkazující na nejvhodnější výrobce filtračního zařízení. Společně také provádí samotnou dodávku realizace předmětu díla, včetně zajištění dodávky náhradních dílů a odborného servisu po dobu záruky.

4

Co nabízíme

Nabízíme řešení filtrace vzduchu v mnoha směrech na různých místech výrobních procesů. Všeobecně se dá říci, že filtrační zařízení založené na principu mechanické filtrace vzduchu jsou fyzicky jednoduché, že jsou často technicky komplexní. Není rozhodující, zda se jedná o filtry pevných prachových častíc anebo zda se jedná o filtry plynů a aerosolů, vždy se tyto zařízení zakládají na komplexní sestavě určitých mechanizmů a komponentů, které zabezpečují jejich požadovanou funkci.

Ve většině případů a téměř v každém projektu jde o víc než jeden mechanizmus, položku ve specifikaci výkazu výměr. Ve snaze zlepšit kvalitu a výkon technologických filtračních zařízení tedy filtrů v provozních podmínkách, a v některých případech také ve snaze snížit jejich výrobní nákladovost, bylo použito mnoho nových moderních technologií. A zkušenost v tomto oboru nám dokládá, že již není možné hledět na jeden klíčový parametr.

Důležitým faktorem stále zůstává odborné posouzení zadání projektu jako celku, zda použiti doporučených technologických zařízení ovlivňující předpokládanou hodnotu zakázky je nevyhnutelné nevyhnutné a bude funkční po celou dobu záruky. V mnohých případech ano, v některých však ne. V takových případech je mnohdy náprava mnohem nákladnější než prvotní investiční záměr. Určité technologie, mohou vytvářet vedlejší produkty, které mohou byť škodlivé pro člověka nebo pro životné prostředí. Společnost ECOINTECH, s.r.o. nabízí zhodnocení budoucího záměru zákazníka a nezávislé doporučení té nejvhodnější cesty, která je vždy pro každého z nás odlišná a individuální.

„we are creating future together with you“

Jsme autorizovaným distributorem

ECOINTECH, s.r.o. je autorizovaným distributorem Donaldson, Wieland a Camfil.

Servis průmyslových filtrů a zařízení

K výrobkům těchto společností, ale také i dalších dodavatelů, poskytujeme servis průmyslových filtrů a dodávky náhradních dílů. Vyzkoušejte servis s námi a prodlužte životnost vašeho zařízení.

Máme zkušenosti s různými typy průmyslových filtrů a odlučovačů – systémy odsávání, odprášení, separace, úklidu a transportu sypkých hmot. Známe jejich specifika a možnosti opravy na základě dlouholetých zkušeností.

Pravidelné kontroly a prohlídky jsou finančně méně náročné, neboť se zde projevuje okamžitá výměna nebo náhrada opotřebovaných nebo spotřebních dílů, čímž vzniká dlouhodobá udržitelnost.