Kdo jsme

image_1

Společnost ECOINTECH, s.r.o. vznikla jako obchodní společnost poskytující technické návrhy, inženýring a dodávky technologických zařízení pro průmyslová odvětví, kde vzniká potřeba snižování prašnosti, snížení emisí v ovzduší a filtrace vzduchu.

V oblasti průmyslové filtrace zajišťujeme zpracování komplexních návrhů s využitím vlastních zkušeností za podpory předních evropských výrobců filtrů.

Poskytujeme komplexní služby od konzultací a technického návrhu, přes zpracování kompletní projektové dokumentace, dodávky zařízení a inženýrské práce, až po realizaci projektu na klíč.

Našim zákazníkům pomáháme při řešení problémů spojených s čistotou ovzduší a s plněním platných hygienických norem a předpisů. Veškerá naše činnost je zaměřena na ochranu životního prostředí.

Prioritou společnosti ECOINTECH je přispět ke snižování znečišťování ovzduší a současně zajistit nízké provozní náklady po celou dobu životnosti zařízení. Protože nejsme propojeni s jedinou výrobní organizací, tak nepreferujeme jeden výrobní program, ale doporučujeme nejlepší dostupné technologie na trhu, orientované na konkrétní potřeby zákazníka.

Proč si vybrat nás

Individuální přístup

Máme individuální přístup ke každému zákazníkovi při řešení jeho potřeb.

Energetická úspornost

Navrhujeme technická řešení s ohledem na energetickou úspornost.

Konzultace a analýzy

Provádíme konzultace a analýzy v oblasti zabezpečení zařízení před požárem a proti výbuchu.

Engineering

Zajišťujeme engineering realizovaných technologických celků.

Odborná montáž

Dodáváme jednotlivé komponenty včetně jejich odborné montáže.

Realizace na klíč

Realizace záměru zákazníků na klíč.

S kým spolupracujeme

BKB Metal, a.s. je projektovou a inženýrskou organizací působící především v oblastech hutnictví železa a neželezných kovů, energetiky, strojírenství a ocelových konstrukcí.

Ve všech oborech své působnosti zajišťuje svým tuzemským i zahraničním zákazníkům komplexní služby související s investičním procesem – od zpracování investičního záměru přes zpracování projektové dokumentace všech stupňů až po realizaci staveb na klíč.

ECOINTECH, s.r.o. ve spolupráci s BKB Metal, a.s. poskytují služby od přípravy prvotního návrhu ekologických projektů a zhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele technologie redukce emisí v ovzduší přes kompletní realizační projektovou dokumentaci odkazující na nejvhodnější výrobce filtračního zařízení. Společně také provádí samotnou dodávku realizace předmětu díla, včetně zajištění dodávky náhradních dílů a odborného servisu po dobu záruky.

Vize společnosti

Obchodním a společenským cílem firmy ECOINTECH, s.r.o. je poskytovat zákazníkům dlouhodobě udržitelná technická řešení odpovídající požadavkům moderních výrobních procesů.

Zajišťovat takové potřebné služby udržitelnosti technologických zařízení, aby jejich úsporný provoz a údržba odpovídala energetickým nárokům současnosti.

Věříme, že máme společně vybudovaný respekt k životnímu prostředí a sobě navzájem. Z toho plyne, že chceme být zodpovědnou společností, která svým zákazníkům pomáhá odpovědně pečovat o životní prostředí. Umíme proto přijímat neotřelá řešení, neboť znamenají pro nás určitou výzvu, především v případech kdy standardní postupy nelze uplatnit.

„we are creating future together with you“

Compliance program

ve společnosti ECOINTECH, s.r.o.

Compliance pro nás znamená dodržování příslušných zákonů a zároveň přísných interních pravidel naší společnosti.

V rámci společnosti ECOINTECH, s.r.o. platí závazná pravidla a všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni jednat v souladu s těmito pravidly, která jsou definována v etickém kodexu společnosti ECOINTECH, s.r.o. a v interních předpisech. Důraz je kladen na poctivost a čestnost. Totéž také očekáváme i od svých smluvních partnerů a subdodavatelů.