Servis průmyslových filtrů a dodávky náhradních dílů

Máme zkušenosti s různými typy průmyslových filtrů a odlučovačů – systémy odsávání, odprášení, separace, úklidu a transportu sypkých hmot. Známe jejich specifika a možnosti opravy na základě dlouholetých zkušeností. Díky tomu pro vás dokážeme zajistit periodický odborný servis a v případě poruchy zařízení nalézt rychlé řešení. Zajímáme se o průmyslovou filtraci, a proto provádíme servis zařízení a jednotek od různých výrobců a také instalaci nových zařízení. Při komplikovanějších opravách komunikujeme přímo s našimi zahraničními obchodními partnery a dalšími výrobci opravovaného zařízení.


PROČ JE PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÝCH FILTRŮ DŮLEŽITÁ?

PROVOZNÍ

Pokud je údržba filtračních zařízení v průmyslové výrobě zanedbávaná nebo jsou zcela ignorovány doporučení výrobce, může se to významně projevit na účinnosti výrobních zařízení, na kterých se bude usazovat prach, kouř a ostatní nečistoty z provozu. Tento dlouhodobý stav nejčastěji vyvolává zvýšené finanční nároky k zajištění nápravy. V krajním případě se tyto provozní nedostatky údržby a servisu projeví rovněž na funkci samotného filtru, kde může docházet ke zkrácení jeho životnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Částice generované z většiny materiálů mají mikroskopickou velikost, což v případě vdechnutí představuje zdravotní riziko. Některé materiály uvolňují škodlivé plyny a dýmy, před kterými pracovníci ve výrobě potřebují ochranu. Zlepšení pracovního prostředí významně přispívá k produktivitě a celkové efektivitě pracovníků ve výrobních procesech.

EKONOMICKÉ

Pravidelné kontroly a prohlídky jsou finančně méně náročné, neboť se zde projevuje okamžitá výměna nebo náhrada opotřebovaných nebo spotřebních dílů, čímž vzniká dlouhodobá udržitelnost. Oprava případné havárie nevýrobní technologie nebo dokonce její generální oprava je mnohonásobně dražší a zpravidla se projeví v nejméně vhodný okamžik.

Servisní činnost

Preventivní servisní činnosti v pravidelných intervalech dle doporučení výrobce je dnes opomíjená nutnost. Rozsah a četnost určuje hlavně konstrukční řešení filtru a životnost filtračního média v závislosti na provozní zátěži, směnnosti výrobního provozu, a především poctivosti prováděné údržby samotným provozovatelem. Samozřejmostí našich služeb je nabídka originálních náhradní dílů od výrobce, ale hledáme také ekonomicky přijatelnější varianty řešení dodávek rychle opotřebovatelných dílů.

Nabízíme komplexní servisní služby vybraných odsávacích a filtračních zařízení. V našem servisním týmu máme kvalifikované servisní techniky, kteří jsou opakovaně školeni pro daný typ filtračního zařízení. Cenovou nabídku servisních služeb Vám zpracujeme po bezplatné prohlídce (u první prohlídky si účtujeme jen náklady za dopravu) a individuálně nabídneme pro Vaše filtrační zařízení vhodné služby. Součástí našich servisních služeb je provedení funkční provozní zkoušky včetně kontroly projektovaných parametrů. Naši servisní technici provádějí opakované školení pro obsluhu a údržbu včetně doplnění provozních předpisů. U filtračních zařízení s rizikem požáru a výbuchu provádíme odborné posouzení provozu z hlediska bezpečnosti. V takových to případech provádíme konzultace s doporučením opatření snižující tato rizika schází-li tato metodika provozovateli.JAKÉ SLUŽBY NEJČASTĚJI ZAJIŠŤUJĚME?

 • Kontrola funkce, kontrola elektro zapojení, kontrola systému řízení, kontrola regenerace
 • Prohlídky životnosti filtračního media
 • Revize filtračních zařízení a filtračních jednotek z pohledu provozuschopnosti
 • Modernizace a upgrade zastaralých technologických filtračních systémů
 • Servisní činnost – pravidelné prohlídky, roční prohlídky v rozsahu dle opotřebení
 • Dodávka náhradních dílů
 • Návrhy řešení nedostatků, poškození, opotřebení
 • Servisní oprava, dodávka náhradních dílů
 • Konzultace zaměřené na bezpečný provoz filtračních zařízení
 • Doporučení zabezpečení a dodatečných opatření proti požáru a proti výbuchu
 • Místní šetření a odborné analýzy vzniklých havárii filtru (po požáru, po výbuchu, po zhroucení – destrukci (vyhotovujeme zprávy a posudky popisující pravděpodobné příčiny havárie)

Nenašli jste co hledáte? Zeptejte se nás. Rádi poradíme.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nabízíme provedení záručního servisu u námi dodaného zařízení a pozáručního servisu u ostatních filtračních zařízení a filtračních jednotek:

 • Servisní smlouvy pro komplexní služby v oblasti nejen průmyslové filtrace
 • Elektronická servisní kniha vedeme za zákazníka a sdílíme servisní záznamy a historii
 • Optimalizace snímaných provozních dat a parametrů – doplnění o nové čidla a senzory
 • Kontrolní prohlídky a revize starých filtračních technologií
 • Posouzení celkového stavu a životnosti filtračního média a regenerace
 • Navrhujeme modernizace řídící jednotky filtru, monitoring a dálkový přenos provozních dat
 • Zaregulování filtračních systémů a souvisejících potrubních rozvodů a tras – doplnění o mechanické, elektrické a pneumatické klapky (regulační i ovládací)

JAKÉ FILTRY NEJČASTĚJI SERVISUJEME?

Nejčastěji se staráme o filtry těchto značek: DONALDSON Filtration, WIELAND Lufttechnik, CAMFIL APC, TAMA aernova, APF, Filtrační stanice odprášení. Pomůžeme vám však i s filtry od ostatních výrobců. Zeptejte se nás.


DÁVÁME STARÝM VĚCEM,
NOVÝ ŽIVOT

Postaráme se o odborný servis, optimalizaci a provozování Vašich filtračních systémů – dáváme i starým věcem nový život. Díky zkušenostem s těmito zařízeními v oblasti průmyslové filtrace zajistíme jejich bezproblémový chod. Doplníme dle potřeby do Vaši nevýrobní technologie nové náhradní díly přímo od výrobce a prodloužíme životnost filtrů o další cyklus jejich uplatnění v praxi.

Poptávkový formulář