Elektrostatické odlučovače

Elektrostatické odlučovače

Suché elektrostatické odlučovače typu L se staly nezbytnou součástí mnoha předních energetických a strojírenských podniků. V současné době pomáhají čistit ovzduší již na všech kontinentech světa. Použití technologie Lodge Cottrell nabízí pestrou škálu možností, jak vylepšit a modernizovat již existující výrobní závody tak, aby splňovaly i ty nejpřísnější emisní limity. Pro snižování prachových emisí využíváme rovněž také mokré elektrostatické odlučovače – horizontální i vertikální.

Textilní filtry

Naše textilní filtry s možností pulsního čištění tlakovým vzduchem dosahují filtrační účinnosti 99,9 % a jsou široce využívány v mnoha průmyslových odvětvích. Tato technologie představuje špičkové a ekonomicky výhodné filtrační řešení u výrobních procesů, které musí splňovat přísné emisní limity. Jejich další výhodou jsou minimální nároky na údržbu.

Keramické filtry

Technologie Lodge Cottrell Ceramic Filters představuje rozšíření pro filtry pulse-jet, s maximální operační teplotou do 500 °C. Účinnost filtrace dosahuje až 1 mg na m3. Filtry jsou schopny pracovat i v těch nejnáročnějších výrobních podmínkách s vysokými koncentracemi kyselých plynů. Kromě toho keramické filtry také umožňují opětovné využití výrobních zdrojů, jako jsou kovy a jiné nerostné suroviny.

Suché elektrostatické odlučovače

Společnost Lodge Cottrell dodává svým zákazníkům Suché elektrostatické odlučovače pro odstraňování prachových částic již více jak 100 let. S tímto principem přišel poprvé Sir Oliver Lodge, který v roce 1913 Lodge Cottrell založil. Společnost již více jak sto let zdokonaluje design a výkon svých technologií tak, aby plně uspokojovaly všechny požadavky současných zákazníků. Společnost těží ze svých mnohaletých zkušeností na základě tisícovek dodaných zařízení po celém světě a na základě špičkové údržby, která uživatelům zajistila mnoho miliónů provozních hodin. Filozofií společnosti je nabídnout svým zákazníkům to nejlepší dostupné řešení na míru.

Nabízíme komplexní řešení v oblasti elektrostatických odlučovačů:

Čištění mechanickým chvěním / oklepem nebo pulsní regenerací
Speciálně navržené sběrné elektrody a nabíjecí elektrody
Postranní, horní, spodní nebo přední vstup
Horizontální nebo vertikální proudění
Klasické sety transformátor/usměrňovač, střídavé napájení nebo spínaný zdroj napájení
Modernizace, údržba a modifikace již existujících elektrostatických odlučovačů od kteréhokoli výrobce

Mokré elektrostatické odlučovače – s odlučováním dehtu

Mokré elektrostatické odlučovače se využívají pro odstraňování prachových částic a dalších nežádoucích látek (většinou aerosoly netěkavých sloučenin), pocházejících z paliv a syntézních plynů. Mokré elektrostatické odlučovače se používají například v ocelárnách, kde odstraňují prachové částice z hořlavých plynů a dehet z koksoven. Lodge Cottrell již po celém světě realizoval stovky odlučovačů a poptávka po nich se neustále zvyšuje – především pro účely čištění syntézních plynů v závodech na energetické využití odpadu.

Textilní filtry

Již desítky let dodává Lodge Cottrell textilní filtry pro řadu průmyslových odvětví. Filtry jsou vyráběny na míru pro každého zákazníka tak, aby splňovaly i ty nejpřísnější emisní limity prachových částic, oxidu siřičitého, těžkých kovů a dioxinů.

Filtry lze regenerovat s použitím pulsního čištění nebo zpětným prouděním vzduchu – záleží na potřebách zákazníka. Výběr filtračního materiálu závisí na operačních podmínkách daného závodu. Objem odstraněných škodlivin může být navýšen s použitím vhodného sorbentu. V posledních letech (především v oblasti zpracovávání biomasy a energetického využití odpadu celkově) se textilní filtry stávají součástí čím dál tím komplexnějších systémů pro čištění odpadních plynů, které zahrnují funkci vstřikování sorbentů a systémy na manipulaci s popelem. Textilní filtry jsou často užívány v případech, kdy emisní limity pro plynné a chemické polutanty jsou velice nízké.

Keramické filtry

V případech, kdy při výrobě vznikají kouřové plyny s vysokými teplotami, lze použít keramické filtry, které sníží množství emisí na požadované množství.

Tyto filtry lze také použít v případech, kdy je třeba odfiltrovat submikronové prachové částice na tak nízké množství, které je takřka nezměřitelné. Keramické filtry se často používají v zařízeních na zpracovávání odpadu.

Elektrostatické tkaninové filtry – hybridní

Elektrostatické tkaninové filtry představují kombinaci suchých elektrostatických odlučovačů a textilních filtrů.

Tato kombinace se používá nejčastěji v případech, kdy stávající odlučovač již není schopen plnit stanovené emisní limity a jeho vlastník nemůže dále rozšiřovat prostory, kde je čistící zařízení umístěno. I v těchto případech si Lodge Cottrell dokáží poradit s nároky, které s sebou přináší konverze suchých elektrostatických odlučovačů na hybridní typ a to i v případech, kdy se jedná o nová zařízení.

„we are creating future together with you“