Řešení odsávání a filtrace prachu

Řešení odsávání a filtrace prachu ve strojírenství a v automobilovém průmyslu.

Filtry a odlučovače prachu

Odlučovače prachu s výměnnými filtračními patronami se používají pro odsávání kouře a výparů stejně tak dobře k separaci a odstraňování prachových částic. Filtry a odlučovače nabízí vysoký výkon a jednoduchou údržbu.

Mezi jejich největší přednosti patří zejména:
modulární konstrukce pro optimální flexibilitu, vysoká efektivita vnitřní vestavby s použitím HemiPleat patrony, snadná instalace a údržba, jednoduchý servisní úkon výměny patron díky unikátnímu sytému „cam bar“, velice malý půdorys modulárních sestav odlučovačů. Průmyslové filtry a odlučovače prachu jsou používány v tisícovkách průmyslových aplikacích pro ventilaci-odsávání-odprášení, ale také za účelem prodloužení životnosti mnoha dalších výrobních zařízení.

Své uplatnění tyto filtry najdou především v oblastech jako je:
chemický průmysl, výroba skelné vaty, kamenolomy a těžba nerostných surovin, potravinářský průmysl, hornictví a hutnictví, laserové a plazmové řezání – dělení materiálu, papírenský farmaceutický a gumárenský průmysl, zpracovávání osiva, výroba solárních panelů, svařování – broušení – leštění a jiné povrchové úpravy kovů, dřevozpracující průmysl, žárové pokovování atd.

Výhody a přednosti těchto zařízení

Všechny filtry a odlučovače jsou vyráběny tak, aby splnily nároky každého zákazníka a našli uplatnění pro širokou oblast použití v průmyslové výrobě. Jedná se o konstrukci z uhlíkové oceli, která obstojí v náročných provozech a zajistí tak dlouhý životní cyklus zařízení. Modul odlučovače je vyroben z uhlíkové oceli a jeho pevná modulární konstrukce o tloušťce 4,5 mm oceli rámu a o tloušťce 3 mm oceli dveří, výsypky a vnitřních částí filtrační vestavby. Povrchová úprava je opatřena práškovou barvou, která vykazuje vysoký stupeň trvanlivosti, je dostatečně odolná vůči korozi. Odlučovače mají nátěr jak vnitřní, tak nátěr i vnější pro zajištění dokonalé ochrany proti vlivům počasí a proti korozi. Vertikální provedení filtračních patron zajišťuje lepší pohyb prachových částic, což zabraňuje nerovnoměrnému usazování prachu. Svisle instalované filtrační patrony umožňují snadné čištění a regeneraci. Zkušenosti v provozu prověřili splnění očekávané efektivity jejich použití, což se projevuje v jejich dlouhé životnosti. Vysoká filtrační účinnost splňuje limity 3-5 mg/m3 za filtrem. V aplikacích kde je hlavním požadavkem recirkulace vzduchu zpět do výrobního prostoru může dosahovat účinnost filtrů i nižší hodnoty v závislosti na bezpečnosti provozu a koncentraci na vstupu do filtru.

Vstupní díl filtru je zajištěn křížovým tokem vzduchu, takže nedochází ke změnám rychlosti proudění, jak tomu bývá v případě klasických přívodů. Vnitřní krycí ochranná přepážka u vstupního dílu vzduchu dostatečně dobře chrání filtrační patrony před přílišným nánosem prachu a prouděním odvádí větší prachové částice rovnou do zásobníku / výsypky filtru. Tímto integrovaným separátorem dochází k výraznému odlehčení zatížení na 1m2 filtrační plochy uvnitř filtru, neboť tyto prachové částice nejsou usazovány na povrchu filtrační patrony. Odlučovače prachu se svislými filtračními patronami nabízí vysokou úroveň filtrace, přičemž zabírají minimum místa. Variabilita v použití různých typů filtračních médií a nastavení rozteče záhybů skladby filtračního media patron je zárukou, že tato technologie vždy odpovídá konkrétním potřebám zákazníka.

Konfigurace modelů

Každý model odlučovače prachu může být sestaven přesně dle vašich potřeb. Modulární design filtračních jednotek nabízí neomezené množství kombinací, přičemž každý model poskytuje intenzitu průtoku vzduchu až 5.000m3/h. Nabízíme tyto základní konfigurace: GS2, GS4, GS6, GS8, GS10, GS12SQ, GS16, GS16L, GS18, GS20, GS24, GS32, GS36, GS40, GS48, GS48L, GS56, GS60, GS72, GS84, GS96, GS108 & GS120, k dispozici je však neomezené množství dalších možností a velikostí.

K dispozici jsou jednobodové standardní výsypky i v největších dostupných velikostech. Pro bližší informaci odpadového hospodářství a distribuce prachu kontaktujte společnost ECOINTECH, s.r.o. Ostrava.

Nabízíme Odlučovače olejové mlhy

Odlučovače olejové mlhy nabízejí modulární, uživatelsky přívětivý design, který nabízí špičkové řešení pro efektivní odloučení olejových mlh.
S neustále se zvyšující produkcí ve zpracovatelském průmyslu, roste i spotřeba energie. Především pak v oblasti obrábění kovů, kde se hojně využívají chladící maziva. Z těchto důvodů se zvyšují také nároky na odlučování ultra jemných částic výparů a olejových mlh. Stejně tak nelze dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti práce, efektivity výroby a hospodárného využití výrobních prostředků.
I v těch nejnáročnějších výrobních podmínkách poskytují odlučovače olejových mlh odpovídající výsledky:

  • Úsporné a vysoce efektivní odlučování ultra jemných částic výparů z chladících kapalin
  • Efektivnost až 99,97 % u částic s velikostí od 0,3µm s možností využití různých HEPA filtrů
  • Filtry s dlouhodobou životností
  • Nepřetržitý provoz
  • Nastavitelný průtok vzduchu, aniž by došlo ke snížení účinnosti čištění
  • Jednoduché ovládání, nízké nároky na údržbu
  • Možnost rychlé ruční výměny filtru s pomocí svorek
  • Možnost nastavení recirkulace čistého vzduchu
  • Zařízení je funkční ihned po zapojení
  • Vysoká účinnost čištění i při těch nejnáročnějších provozních podmínkách
Pokročilý filtrační design

Nejmodernější design prvotřídních odlučovačů olejové mlhy nabízí vysokou filtrační účinnost ve všech oblastech průmyslu. K dispozici jsou filtry s hrubou síťovinou u vysokých kontaminací, standardní CoaPack difúzní filtry (první stupeň filtrace – předfiltr), jemné filtry a volitelné filtry ve směru proudění (druhý stupeň filtrace – hlavní filtr). Flexibilní design umožňuje nakonfigurovat celý systém jak pro jednoduché zařízení, tak i pro složitější systém, jakým je například recirkulace čistého vzduchu. Tento systém přináší vysokou efektivitu především v oblasti filtrace ultra jemných částic olejových mlh a výparů, které jsou uvolňovány u náročných obráběcích procesů.

Modulární design nabízí řadu flexibilních konfigurací

Možnost flexibilního sestavení odlučovačů olejových mlh představuje snadný způsob, jak dané zařízení plně přizpůsobit individuálním potřebám klienta a montážním podmínkám. Odlučovače jsou k dispozici ve čtyřech standardizovaných sestavách, s různými vzduchovými vlastnostmi a výkony. Sestavy lze propojit do rozsáhlého centrálního systému. Nejmodernější technologie umožňuje libovolně rozšiřovat či upravovat celé zařízení dle potřeby.

Nová filtrační média

Jedinečné složení filtračního materiálu CoaPack v sobě kombinuje jak prvotřídní odlučovací výkon, tak i funkci samočištění prostřednictvím odvádění odloučených chladících kapalin. Tím je zajištěna extrémně dlouhá životnost HEPA filtru.

Snadná výměna a údržba

Odlučovače olejové mlhy prakticky nevyžadují jakoukoli údržbu. Když je zapotřebí vyměnit filtr (což není příliš často), vše se provede rychle, snadno, čistě a bez nutnosti použít jakékoli nářadí. Uzavřenou filtrační kazetu lze vyměnit, aniž by přišla do styku s filtračními materiály znečištěnými oleji.

1 Propojovací modul pro použití s externím ventilátorem. Pro zajištění maximální flexibility může být potrubí připojeno k externímu ventilátoru z jedné či druhé strany.

2 Modul pro vestavěný integrovaný ventilátor vysoké kvality s akustickou izolací.

3 Horní upevnění ventilátoru na přímo, propojitelný s tlumičem hluku v potrubí.

Horní modul odlučovače s hlavním HEPA filtrem – druhý stupeň filtrace

4 Modul s hlavním filtrem – pro zásobníky s HEPA filtrem aa použití jemného filtru, k dispozici pro částice menší jak 1µm (např. u kouře) a pro recirkulaci vzduchu.

Prostřední modul odlučovače s před filtrem – první stupeň filtrace

5 Modul s před filtrem – pro zásobníky difúzního filtru CoaPack a použití hrubého filtru, sloužícího pro vysokou úroveň kontaminace a recirkulaci čistého vzduchu.

Spodní modul odlučovače

6 Na plochu spodního modulu lze připevnit sběrač tekutin – chladící maziva odtékají spodem, působením gravitace nebo přes sifon.

7 Alternativa spodního modulu se sběrače tekutin s cirkulačním čerpadlem pro použití v případě, že odtok není možný gravitací. Slouží také pro přívod chladících maziv u obráběcích strojů. Integrovaná čerpadla jsou k dostání ve dvou velikostech.

8 Na plochu spodního modulu je umístěn sběrač tekutin pro instalaci k podlaze – odtok chladících maziv přes sifon, nebo působením gravitace.

9 Kompaktní přeměna znečištěného vzduchu pro připojení ke kruhovým trubkám.

Nabízíme Odlučovače emulzí chladících směsí

Odlučovače emulzí chladících směsí opět nabízejí variabilitu při sestavování jednotlivých modelů, uživatelsky přívětivé prostředí a špičkový filtrační výkon.

Odlučovače nabízí maximální filtrační účinnost v nepřetržitém provozu, nízké nároky na údržbu a nízké provozní náklady. Zařízení je vhodné do výrobních oblastí s tou nejvyšší mírou kontaminace jako je frézování, vrtné práce, soustružení, broušení a další obráběcí práce, při kterých je třeba využívat chladící směsi.

Výhody Odlučovačů emulzí chladících směsí

VELICE NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – Zařízení disponuje samočistícím systémem, který zajišťuje bezpečný provoz, dlouhou životnost a velice nízkou četnost servisních zásahů.

PLNĚ AUTOMATICKÝ ODSTŘIKOVAČ – Patentovaný systém, který zabraňuje usazování emulzí, což zajišťuje dlouhý provoz téměř bez jakýchkoli servisních zásahů.

DVOUSTUPŇOVÉ ODLUČOVÁNÍ EMULZE – Dvoustupňový filtrační systém nabízí účinnost až 99.9% pro částice o velikosti od 1µm. Korozivzdorné součástky filtru nabízí možnost opláchnutí a opětovného použití.

Více stupňová filtrace

Dlouhodobě dosahují tyto odlučovače olejové emulze výborných filtračních výsledků díky tomu, že všechna filtrační zařízení jsou vyráběna v souladu s konkrétními požadavky dané výrobní oblasti a také díky možnosti úprav kapénkového spektra. Těchto výsledků je dosaženo s pomocí optimalizovaného, víceúrovňového designu:

KONCOVÝ HEPA FILTR – Filtry poskytují 99,7 % účinnost pro částice o velikosti od 3µm.
AUTOREGENERAČNÍ SYSTÉM – Schopnosti auto regenerace je dosaženo využitím diagonálně umístěných filtračních prvků s mírným sklonem, dále pak prostřednictvím volby vhodného materiálu a maximálního těsnění našich filtračních kazet. Všechny tyto aspekty zajišťují optimální míru čištění.

JEDNODUCHÉ SESTAVENÍ – Velikost a kapacita jednotlivých komponentů je přizpůsobitelná, s možností využití dalších doplňků.

Nabízíme Mokré vypírky

Termín mokrá vypírka plynu popisuje paletu zařízení, která odstraňují polétavé prachová a plynné částice od pece, kouřový plyn nebo od jiných proudů plynu. Filtrační věže s mokrou vypírkou nabízí vysoce účinný a nízkonákladový způsob odstranění popílku z pracoviště. Částice rozptýlené v plynech přichází do kontaktu s čistící tekutinou, na kterou se naváží. Dochází tak ke vzniku fázového rozhraní mezi plynem a kapalinou. Tok plynu je pak vychýlen a jeho setrvačnost tlačí částice k povrchu kapaliny, kde se začínají ukládat.

Přednosti mokré vypírky

Odlučovací věže s mokrou vypírkou představují bezpečný a efektivní způsob odstraňování hořlavého prachu. Výhodami zařízení jsou provozní bezpečnost, nízká cena náhradních dílů, prostorově úsporný design a čistá údržba.

ODLUČAVACÍ VĚŽE S MOKROU VYPÍRKOU PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VLÁKENNÉHO PRACHU A VAZKÝCH MATERIÁLŮ

Odlučovací věže s mokrou vypírkou představují kombinaci odstředivého odlučovače, odlučovače vody a proudového ventilátoru, který funguje na principu vodního víru. Znečištěný vzduch je tlačen k povrchu kapaliny, kde vytváří vodní vír. Speciální nasměrování toku vzduchu vytváří intenzivní vír, kterým jsou znečištěné plyny přiváděny. Polutanty přichází do kontaktu s čistící tekutinou, čímž dochází k jejich usazování a srážení. Radiálně připevněná spirála pak zase separuje tekutinu za pomocí odstředivé síly od polutantů. Vyčištěný vzduch je pak odsáván proudovým ventilátorem ven.

DUÁLNÍ ODLUČOVACÍ VĚŽĚ S MOKROU VYPÍRKOU JOSU VYSOCE UNIVERZÁLNÍ S MASIVNÍM DESIGNEM K VYUŽITÍ PRO PESTROU ŠKÁLU ZAŘÍZENÍ

Duální odlučovací věže s mokrou vypírkou mají integrovaný ventilátor. Polutanty jsou odstraňovány ze vzduchového proudu kombinací vodního víru a principu rozmělňování. Znečištěný vzduch je tlačen do prostřední části a dochází k jeho vychýlení tak, aby vytvářel silný vzduchový vír, kterým musí projít znečištěný vzduch.
Ultratenké částice jsou filtrovány s pomocí lopatek ventilátoru, který zároveň plní funkci dezintegrátoru, jehož prostřednictvím jsou neoddělené částice smíšeny s vodou. Tato tekutina je pak s pomocí odstředivé síly tlačena do vodní stěny, aby byla zajištěna vysoká úroveň odlučování. Mokré částice proudí zpět do spodní části zařízení s čistícími tekutinami, kde se usazují v destilačním úseku. Čistý plyn odchází centrálním ventilačním potrubím.

Dokumenty ke stažení

„we are creating future together with you“

PROZKOUMEJTE NAŠE REALIZACE